Dodacie a reklamačný poriadok

Dodacie a reklamačný poriadok internetového obchodu www.stuvur.sk spoločnosti StavUR s.r.o. so sídlom Svárovec 921, Zlín 763 02.Platný od 1.8.2019.

Tento ,, Dodacie a reklamačný poriadok ,, je vypracovaný v súlade s platnými obchodnými podmienkami a podáva podrobné a praktické rady ako postupovať pri objednávke, prevzatí objednaného tovaru a prípadnej reklamácii.

Ako prebieha komunikácia a dodanie tovaru:

 • V prípade, že odošlete objednávku, príde Vám do hodiny elektronické potvrdenie, že náš softvér Vašu objednávku prijal. Ak sa tak nestane, Vaša objednávka nebola do nášho systému doručená a musíte ju opakovať. Popr. túto situáciu overte telefonicky na číslo +420 777 785 844
 • Počas nasledujúceho pracovného dňa dostanete emailom informáciu, ktorá Vašu objednávku přijala. Obsahuje termín dodania, platobné podmienky. V detaile každého produktu uvidíte, či je tovar skladom alebo na dotaz. Preto dátum dodania závisí od dostupnosti zboží. V prípade že tovar nie je skladom, dostanete správu o aktualizácii s predpokladaným termínom, v ktorom bude objednaný tovar pripravený na expedíciu.
 • V deň, kedy je tovar expedovaný vám odošleme správu s názvom ODOSLANÉ, ktorá znamená, že tento deň bude tovar odovzdaný zmluvnému prepravcovi, ktorý je povinný tovar doručiť do 1 až 4 pracovných dní. Ak tovar v tejto lehote nedostanete, ihneď nás informujte, budeme okamžite doručenie reklamovať.
 • O akejkoľvek prípadnej zmene vás informujeme obratom.

Ďalšie správy už budete dostávať od zmluvného prepravcu: 

 • V deň, kedy vám má byť zásielka doručená Vás bude telefonicky kontaktovať dispečer, prípadne vodič, aby si overil, kedy budete zastihnuteľný.

Dôležité pokyny k odovzdaniu tovaru:

 • Objednaný tovar sa dodáva v balení, ktoré určil výrobca tovaru. Každý kus posielaného tovaru je pred expedíciou skontrolovaný a krehký tovar dodatočne zabalený. Napriek tomu nemožno vylúčiť škody, ku ktorým môže dôjsť počas prepravy. Preto je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť obalov a fyzický stav tovaru otvorením zásielky.

Tu je návod na čo je potrebné sa pri kontrole zamerať:

 • Všetky sklolaminátové / hliníkové rebríky a pracovné platformy ponúkané na našom eshope www.zebriky-tmt.cz sa prepravujú nebalené, preto dôkladne skontrolujte, či nie sú ohnuté priečky alebo prerazené bočnice. Drobné nečistoty a mechanické odreniny nie sú v tomto prípade dôvodom na odmietnutie a reklamácii objednaného tovaru.
 • Ostatných druhy tovaru sa prepravujú v kartónovom obale alebo v obalu- bublinkovej fólii. U takejto zásielky otvorte obal a skontrolujte obsah zásielky, či tovar vo vnútri nie je viditeľne poškodené.
 • Ak zistíte závadu alebo poškodenie aj na obale, je nutné, aby ste túto skutočnosť (rozsah poškodenia) uviedli v prepravných listoch (napríklad potrhaný obal, pretrhnutý obal atď.), Prípadne môžete poškodený tovar odmietnuť.
 • Táto kontrola sa samozrejme vzťahuje len na viditeľné poškodenia obalu a viditeľné poškodenie tovaru, ktoré nastalo počas prepravy a ktoré je zrejmé pri otvorení obalu. Nie je nutné kontrolovať správny počet. Prípadné skryté vady sú riešené v rámci záruky obchodných podmienok.

Hoci spolupracujeme s preverenými partnermi, môže sa stať, že sa tovar poškodí počas manipulácie a prepravy. Odporúčame preto tovar skontrolovať pri prevzatí. Ak sa vám zdá, že je obal akokoľvek poškodený, uveďte túto skutočnosť do prepravného (dodacieho) listu. Podpisom čistého prepravného listu potvrdzujete, že ste tovar prevzali bez závad. Potom už nie je možné vyhovieť následným reklamáciám na prípadné mechanické poškodenie, ktoré bolo spôsobené počas prepravy. (Viz. vyhláška 163 o cestnej preprave)

Záruka, reklamácie:

Podmienky záruky a spôsob reklamácie je spracovaný v obchodných podmienkach v odseku 7. Tu nájdete praktické rady ako postupovať.

Ak zistíte v dobe záruky závadu (nesmie byť spôsobená nesprávnym užívaním), vadu kvality atď., Je možné nárokovať v našej spoločnosti opravu tovaru alebo jeho výmenu za nové. V tomto prípade postupujte nasledujúcim spôsobom:

 • Oznámte telefonicky +420 777 785 844, alebo elektronicky na email obchod@stavur.sk, že Vami objednaný tovar nie je v poriadku. Uprednostňujeme elektronickú formu, pretože ak k elektronickej reklamácii pripojíte podrobný opis či fotografie, pomôže to významne k skráteniu lehoty potrebné k vybaveniu.
 • Čo najskôr, najneskôr nasledujúci pracovný deň sa s Vami telefonicky spojí náš obchodný zástupca, aby prerokoval, či sa skutočne jedná o vadu kvality, funkcia atď. (Niekedy sa jedná len o nedorozumenie či nepochopenie funkcie zakúpeného výrobku).
 • Ak po tomto telefonáte bude zrejmé, že výrobok je skutočne chybný, je nutné ho zaslať na našu adresu .: StavUR s.r.o. Svárovec 921, Zlín 763 02. K reklamácii priložte doklad potvrdzujúci zakúpení tovaru u našej spoločnosti. Tovar nám musíte zaslať na Vaše náklady. V prípade, že bude Vaša reklamácia vyhodnotená ako oprávnená, budú Vám tieto poplatky vrátené.
 • Potom čo bude po fyzickej kontrole v našej spoločnosti zrejmé, že výrobok je chybný a je vylúčené, že chyba vznikla nesprávnym používaním, vykonáme v zákonnej lehote opravu či výmenu. Posúdenie toho, či bude tovar opravený alebo vymenený za nový, prináleží spoločnosti StavUR s.r.o.
 • Po oprave či výmene zašleme tovar na naše náklady späť na adresu, ktorú udáte pri reklamácii.

internetová adresa: www.stavur.sk

V Zlíne dňa 8.9.2021